การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก โปรไฟล์เสียง (Audio profiles)
 4. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการตั้งค่า เช่น ทั่วไป (General)
 5. จะปรากฏหน้าจอทั่วไป (General) เลือก แก้ไข (Edit)
 6. จะปรากฏเมนูย่อย
  • สั่น (Call Vibration) : ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม หากต้องการให้สั่นเตือนเวลาโทร และแจ้งเตือน
  • ระดับเสียง (Volume) : ตั้งค่าระดับเสียงต่างๆ เช่นเสียงเรียกเข้า, เสียงแจ้งเตือน เป็นต้น
  • เสียงเรียกเข้า (Call ringtone) : ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
  • ค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้น (Default notification) : ตั้งค่าเสียงแจ้งเตือน
  • เสียงปุ่มกด (Keypad sounds)
  • เสียงล็อคหน้าจอ (Screen lock sound)
 7. เลือก เสียงเรียกเข้า (Call ringtone)
 8. จะปรากฏหน้าให้เลือกแหล่งของเสียงเรียกเข้า โดยมีตัวเลือก จัดการแฟ้ม (File Explorer), พื้นที่เก็บข้อมูลสื่อ (Media Storage), และ เสียงเรียกปกติ (Custom Ringtones)
 9. ตัวอย่างในคู่มือเลือก พื้นที่เก็บข้อมูลสื่อ (Media Storage)
 10. จะปรากฏรายการเสียงเรียกเข้ามาตรฐานทั้งหมด ที่อยู่ใน Software ของตัวเครื่อง โดยเสียงต่างๆ ที่พบ จะไม่สามารถค้นหาจาก “จัดการแฟ้ม” และ “เสียงเรียกปกติ” ได้
 11. เลือกเสียงที่ต้องการ จากนั้นกด ตกลง (OK)
 12. จะกลับมาหน้าจอการตั้งค่าเสียง (Sound settings) ในช่องเสียงเรียกเข้า จะปรากฎชื่อเสียงเรียกเข้าที่เลือกเมื่อสักครู่แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก