การตั้งค่าภาพพื้นหลัง บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การแสดงผล (Display)
 4. เลือก วอลเปเปอร์ (Wallpaper)
 5. จะปรากฏหน้าจอให้เลือกวอลเปเปอร์จาก
  • รูปภาพ (Gallery) : ภาพถ่ายจากเครื่อง/ภาพที่บันทึกไว้
  • วอลล์เปเปอร์ (Wallpapers) : ภาพวอลเปเปอร์จากเครื่อง
 6. เลือกภาพที่ต้องการ จากนั้นกด เลือก (Select) ระบบจะแสดงตัวอย่างให้ดู กด เลือก (Select) อีกครั้ง
 7. เมื่อกลับมาหน้าจอหลัก จะพบว่าภาพพื้นหลังได้เปลี่ยนไปตามที่เลือกไว้แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก