การใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .@ TRUEWIFI สำหรับ iPad (iOS 7)

การตรวจสอบเพื่อใช้งาน .@ TRUEWIFI ตรวจสอบดังนี้

  1. ไปที่ Settings > Wi-Fi เพื่อตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาน  .@ TRUEWIFI อย่างน้อย 2 ขึดหรือไม่ กรณีต่ำกว่านั้นอาจจะพบปัญหาในการเข้าใช้งาน


     
  2. ไปที่ Settings > Wi-Fi  สถานะในการเชือมต่อกับ @ TRUEWIFI ต้องมีสถานะ "เชื่อมต่อแล้ว" (Connected) เป็นสัญลักษณ์ เครื่องหมายถูกด้านหน้า


     
  3. กรณียังไม่เชื่อมต่อให้ทำการ ปิด-เปิด Wi-Fi ใหม่ หรือทำการแตะที่ .@ TRUEWIFI จากนั้นเลือก ลืม เครือข่าย (Forget this Network)


     
  4. ไปที่ Settings > Wi-Fi > แตะที่สัญญาน .@ TRUEWIFI ที่เชื่อมต่อได้แล้ว ตรวจสอบ IP Address ที่ได้ ว่าเป็น IP ชุด 10.xx.xx.xx หรือไม่ กรณีไม่ใช่จะไม่สามารถใช้งานได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก