การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi > เลือก TRUE
 5. เลือก ตัวเลือก (Options)
 6. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)
 7. จากนั้นเลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)
 8. จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานต่างๆ อยู่แล้ว
 9. กรณีที่ไม่ปรากฏจุดเข้าใช้งาน หรือมีอยู่แล้ว แต่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้เลือก ตัวเลือก (Options)
 10. เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default) จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน กด ตกลง (OK)
 11. จากนั้นจะปรากฎข้อความ “รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว” (Reset default APN settings completed.) และจะปรากฏชุดจุดเข้าใช้งานต่างๆ ขึ้นมา
 12. กรณีที่ต้องการกำหนดค่าจุดเข้าใช้งานเอง เลือก ตัวเลือก (Options)
 13. เลือก APN ใหม่ (New APN)
 14. จะปรากฏหน้าจอแก้ไขจุดเข้าใช้งาน (Edit access point)
 15. การตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน TRUE-H internet ดังนี้ 
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H internet
  • APN = internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • เซิร์ฟเวอร์ (Server) = http://m.truelife.com
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = default,xcap,supl (แนะนำค่านี้) หรือ default,supl หรือปล่อยค่าว่าง
  • เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเลือก ตัวเลือก (Options) จากนั้นเลือก บันทึก (Save)
 16. ​การตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน TRUE-H MMS ดังนี้
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
  • APN = hmms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • MMSC = http://mms.trueh.com/8002
  • พร็อกซี MMS (MMS proxy) = 10.4.7.39
  • พอร์ต MMS (MMS port) = 8080
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = mms
  • เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเลือก ตัวเลือก (Options) จากนั้นเลือก บันทึก (Save)
 17. ​การตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน TRUE-H IMS ดังนี้
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H IMS
  • APN = ims
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = เป็นค่าว่าง
  • รหัสผ่าน (Password) = เป็นค่าว่าง
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) Authentication Type = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = ims
  • เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเลือก ตัวเลือก (Options) จากนั้นเลือก บันทึก (Save)
 18. เมื่อสร้างและทำการบันทึกเสร็จแล้ว จะปรากฎชื่อจุดเข้าใช้งาน 3 ชื่อ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก