การตั้งค่า True Super Talkie 4G เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม (More)
 4. เลือก ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา (Portable Wi-F hotspot) รองรับการใช้งานสูงสุด 8 Users
 5. ในหน้าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา (Portable Wi-F hotspot) จะมีเมนูเปิด - ปิดการใช้งาน หากต้องการตั้งค่า ให้เลือก ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi (Set up Wi-Fi hotspot)
 6. จะปรากฏรายละเอียดให้ตั้งค่าดังนี้
  • SSID ของเครือข่าย (Network SSID)
  • ความมั่นคง (Security) :
  • รหัสผ่าน (Password) : ต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว
 7. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก (SAVE)
 8. กดเปิดเมนู เพื่อแชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ต จากนั้นมุมบนซ้ายมือ จะปรากฎสัญลักษณ์ การปล่อยสัญญาณแสดงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก