การเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) บน True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม (More)
  4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
  5. เลือก VoLTE
  6. กดเปิดเมนู ความพร้อมใช้งานของการโทร VoLTE (VoLTE Call Availability)
  7. จากนั้น ในช่องจะมีเครื่องหมายถูกกำกับ หมายถึง เปิดใช้งานแล้ว โดยเมื่อพร้อมใช้งาน จะปรากฏสัญลักษณ์ VoLTE ขึ้นมาตรงกลางหน้าจอด้านบน ซ้ายมือคำว่า 4G

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก