การเปิดใช้งาน VoWiFi บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม (More)
 4. เลือก การโทรผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi calling)
 5. ในหน้าการโทรผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi calling) กดปุ่มเมนูให้เปิดการใช้งาน
 6. จะปรากฏเมนู การตั้งค่าการโทร (Calling preference) ขึ้นมา
 7. จากนั้นเลือก การตั้งค่าการโทร (Calling preference)
 8. ​จะปรากฏหน้าจอให้เลือกการโทรผ่าน Wi-Fi
 9. ​เลือก ใช้ Wi-Fi ก่อน (Wi-Fi preferred)
 10. จากนั้นจะกลับมาหน้าจอการโทรผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi calling) สังเกตที่เมนูการตั้งค่าการโทร (Calling preference) จะปรากฏใช้ Wi-Fi ก่อน (Wi-Fi preferred)
 11. รอสักครู่จะปรากฎข้อความ VoWiFi พร้อมสัญลักษณ์รูปพัดสีเขียว ปรากฏขึ้นมาแทนที่รูปพัดเดิม = ตัวแจ้งสถานะว่า ณ ตอนนี้ตัวเครื่องกำลังใช้งาน VoWiFi อยู่
 12. เมื่อมีการโทรออก หรือมีสายเรียกเข้า สังเกตข้อความ VoWiFi พร้อมสัญลักษณ์รูปพัดยังปรากฏอยู่
 13. หน้าจอการโทร จะปรากฏสัญลักษณ์รูปพัด พร้อมข้อความ WI-FI CALL: เป็นตัวแจ้งว่า ณ ตอนนี้กำลังใช้งาน VoWiFi ในการโทรอยู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก