การเปิดใช้งาน GPS บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก ตำแหน่ง (location)
 4. ในหน้าจอตำแหน่ง การใช้งานจะปิดการใช้งานอยู่ กดปุ่มเมนูเพื่อเปิดการใช้งาน
 5. จากนั้นสถานะ = เปิด (On) และปรากฏเมนูโหมด (Mode) เพิ่มขึ้นมา
 6. หลังจากเปิดใช้ตำแหน่ง GPS แล้ว เลือก โหมด (Mode)
 7. จะปรากฏการตั้งค่าโหมด ดังนี้
  • ความแม่นยำสูง (High accuracy) : จะใช้งานทั้ง GPS, Wi-Fi และเครือข่ายมือถือเพื่อหาตำแหน่ง (จะใช้พลังแบตเตอรี่มาก)
  • ประหยัดแบตเตอรี่ (Battery saving) : ใช้ Wi-Fi และเครือข่ายมือถือเพื่อหาตำแหน่ง (จะใช้พลังแบตเตอรี่น้อย)
  • อุปกรณ์เท่านั้น (Device only)ต้องการ : ใช้ GPS เพื่อระบุตำแหน่ง (จะใช้พลังแบตเตอรี่ปานกลาง)

หมายเหตุ: การเลือกโหมดตำแหน่ง จะส่งผลต่อการใช้พลังงานแบตเตอรี่ ดังนั้น ควรเปิดใช้งานเฉพาะยามจำเป็น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก