การใช้งานปุ่ม SOS บน True Super Talkie 4G

การตั้งค่าปุ่ม SOS

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก SOS
 4. ในหน้าจอ SOS ประกอบด้วยเมนู
  • ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency rescue) : สถานะ : ปิด = ปุ่มไปทางซ้าย / เปิด = ปุ่มไปทางขวา
  • หมายเลขโทรฉุกเฉิน (Number Setting) : กำหนดหมายเลขสำหรับโทรติดต่อฉุกเฉินได้ 3 หมายเลข
  • ข้อความฉุกเฉิน (Emergency Message) : กำหนดเนื้อหาข้อความที่จะส่งออก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • ส่งตำแหน่ง (Location) : ต้องการแนบตำแหน่งไปด้วยหรือไม่ : สถานะ : ปิด = ปุ่มไปทางซ้าย / เปิด = ปุ่มไปทางขวา
  • ความช่วยเหลือ (Help) : แนะนำการใช้งาน SOS
 5. กดเปิดเมนู ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency rescue)
 6. เลือก หมายเลขโทรฉุกเฉิน (Number Setting)
 7. กรอกหมายเลขโทรฉุกเฉินที่ต้องการ จากนั้นกด บันทึก (Save)
 8. จะกลับมาหน้าจอ SOS อีกครั้ง เลือก ข้อความฉุกเฉิน (Emergency Message)
 9. กรอกข้อความฉุกเฉินที่ต้องการส่ง เมื่อกดปุ่ม จากนั้นกด บันทึก (Save)
 10. จะกลับมาหน้าจอ SOS อีกครั้ง กดเปิดเมนู ส่งตำแหน่ง (Location)
 11. กดเมนู การช่วยเหลือ (Help)
 12. จะปรากฏข้อความแสดงวิธีการใช้งานเมนู ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency rescue) กด ย้อนกลับ (Back) เพื่อออกจากหน้านี้

การใช้งานปุ่ม SOS

 1. เมื่อต้องการใช้งาน ให้กดปุ่ม SOS ค้างไว้ (ด้านล่างซ้ายมือของตัวเครื่อง)
 2. จากนั้นบนหน้าจอของ True Super Talkie 4G จะปรากฏข้อความ SOS Message sending และกลางหน้าจอด้านบน จะปรากฎสัญลักษณ์ GPS ขึ้นมา
 3. ปล่อยปุ่ม SOS ออก และรอระบบดำเนินการ ประมาณ 2 - 8 วินาที
 4. ระบบทำการส่งข้อความไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไว้ และจะปรากฏข้อความ ส่งเรียบร้อยแล้ว! บนหน้าจอ True Super Talkie 4G
 5. เครื่องปลายทางที่ตั้งเป็นหมายเลขฉุกเฉินเอาไว้ จะได้รับข้อความจากหมายเลขต้นทาง โดยเนื้อหาจะตามที่ตั้งไว้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก