การบันทึกเสียงสนทนาและวิธีฟังไฟล์เสียง บน True Super Talkie 4G

การบันทึกเสียงระหว่างสนทนา

 1. หน้าจอการโทร ขณะกำลังโทรออก แล้วปลายทางยังไม่ได้กดรับสาย จะยังไม่ปรากฏการนับเวลาใดๆ
 2. เมื่อปลายทางกดรับสาย จะปรากฏกำลังใช้สาย (In call) พร้อมนับเวลาที่สนทนา เลือก ตัวเลือก (Options)
 3. เลือก บันทึก (Record)
 4. จากนั้นจะปรากฏข้อความการบันทึกพร้อมนับเวลาที่กำลังทำการบันทึกอยู่ ขึ้นมาที่ด้านบนของหน้าจอ
 5. ถ้าต้องการหยุดบันทึก เลือก ตัวเลือก (Options)
 6. เลือก หยุดการบันทึก (Stop recording)
 7. ระบบจะหยุดการบันทึกการสนทนา และจะปรากฏข้อความแจ้งว่าบันทึกไฟล์การบันทึกไว้ที่ (Recorder file has been save to) /storage/emulated/0/voicecall/xxxxxx.amr

วิธีฟังไฟล์เสียงที่บันทึกไว้

 1. ที่หน้าจอเมนู (Menu) เลือก ออแกไนเซอร์ (Organizer)
 2. เลือก จัดการแฟ้ม (File Explorer)
 3. เลือก ในตัวเครื่อง  (Local) ถ้าข้อมูลอยู่ใน Micro SD Card เลือก ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage)
 4. จากนั้นเลือก voicecall
 5. จะพบไฟล์เสียงที่บันทึกไว้

หมายเหตุ: อ้างอิงตาม Windows 8 และ 10 (ถ้าเป็น Windows รุ่นเก่า : This PC = My Computer)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก