การฟอร์แมต SD Card บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง เลือก ที่จัดเก็บข้อมูล (Storage)
 4. เลือก การ์ด SD (SD card)
 5. ในหน้าการ์ด SD (SD card) จะแสดงรายละเอียดของ SD Card ดังนี้
  • การ์ด SD (SD card) : แถบสีแสดงว่ามีการใช้ข้อมูลไปเท่าไร
  • พื้นที่ทั้งหมด (Total space) : แจ้งว่า Micro SD Card ที่ใส่ไปมีความจุทั้งหมดเท่าไร
  • ใช้งานได้ (Available) : แจ้งว่าเหลือเนื้อที่ที่สามารถใช้งานได้เท่าไร
 6. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง เลือก ล้างการ์ด SD (Erase SD card)
 7. จะปรากฏข้อความยืนยันการล้างข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ใน Micro SD Card ออก หรือไม่ เลือก ตัวเลือก (Options)
 8. เลือก ล้างการ์ด SD (Erase SD card)
 9. จะปรากฏหน้าจอล้างการ์ด SD (Erase SD card) เพื่อยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง เลือก ตัวเลือก (Options)
 10. เลือก ล้างทุกอย่าง (Erase everything) รอระบบดำเนินการ จากนั้นข้อมูลต่างๆ ใน Micro SD Card จะถูกล้างออกทั้งหมด

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก