การตั้งค่า APN สำหรับ Aircard Power Surf II (ZTE MF668A)

 1. เปิดโปรแกรม TrueMove H hi-speed connection ที่แถบเมนูเลือก [เครื่องมือ] Tools จากนั้นเลือกเมนู ตัวเลือก [Options]
 2. เลือก Profile Management และกดปุ่ม New
 3. ใส่ข้อมูลการตั้งค่าดังนี้
  • Profile Name: ตั้งชื่อ Profile ในที่นี้ใส่ TRUE-H Internet
  • APN: internet
  • Access number: *99#
  • User name: true
  • Password: true
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม OK
 4. เลือก Profile ชื่อ TRUE-H Internet กดปุ่ม Set default จากนั้นกดปุ่ม Cancel เพื่อออกจากเมนู Profile Management
 5. ที่หน้า Connection ให้เลือก Profile Name ชื่อ TRUE-H Internet กดปุ่ม Connect ด้านขวา เมื่อต้องการเชื่อมต่อ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก