การตั้งค่าโรงงาน True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก รีเซ็ต (Reset)
  4. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน (Factory data reset)
  5. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลว่าจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากพื้นที่จับเก็บข้อมูลภายในตัวเครื่อง เลือก ตัวเลือก (Options)
  6. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset phone) จากนั้นระบบจะดำเนินการลบข้อมูล โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 - 5 นาที เสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าตัวเครื่องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก