การตั้งค่าโรงงาน True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก รีเซ็ต (Reset)
  4. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน (Factory data reset)
  5. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลว่าจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากพื้นที่จับเก็บข้อมูลภายในตัวเครื่อง เลือก ตัวเลือก (Options)
  6. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset phone) จากนั้นระบบจะดำเนินการลบข้อมูล โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 - 5 นาที เสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าตัวเครื่องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G