วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Hero 4G Super Entertainment

  1. ที่ตัวเครื่อง True Super Hero 4G Super Entertainment เลือกหน้าจอที่ต้องการถ่ายภาพ
  2. กด ปุ่มลดระดับเสียง (Volume Down Button) และ ปุ่มวางสาย /เปิด - ปิดเครื่อง (End Call and On/Off Button) พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม > ระบบจะทำการจับภาพหน้าจอ ณ ขณะนั้นให้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก