การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลตัวเครื่อง True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)
 4. จะปรากฏรายละเอียดเมนูต่างๆ
 5. เลือกเมนู สถานะ (Status) เพื่อดู IMEI เครื่อง / Bluetooth address / Serial number
 6. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟริ์มแวร์ ตรวจสอบที่หน้า เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)
  • หมายเลขรุ่น (Model Number) = ชื่อรุ่นโทรศัพท์ที่ใช้งาน
  • เวอร์ชั่นของ MocorDroid (Mocor version)
  • เวอร์ชั่นของ Baseband (Baseband version)
  • เวอร์ชั่นของ Kernel (Kernel version)
  • หมายเลขการผลิต (Build number)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก