การตรวจสอบสถานะของซิมการ์ด บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)
 4. เลือก สถานะ (Status)
 5. เลือก สถานะของซิม (SIM status)
 6. จะปรากฏให้เลือกซิมที่ใช้งาน ซึ่งมีอยู่เพียง 1 SIM คือ TRUE เลือก TRUE
 7. จะปรากฏข้อมูลสถานะของซิม TRUE โดยแสดงข้อมูลดังนี้
  • เครือข่าย (Network) : TRUE-H = แสดงชื่อเครือข่ายที่ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
  • ความแรงสัญญาณ (Signal strength) = แสดงตัวเลขความแรงของสัญญาณที่จับใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน
  • ประเภทเครือข่ายมือถือ (Mobile network type) : LTE = ณ ปัจจุบันใช้สัญญาณ 4G/LTE อยู่
  • สถานะบริการ (Service state) : กำลังให้บริการ (In service)
  • โรมมิ่ง (Roaming) : ไม่ได้โรมมิ่ง (Not Roaming)
  • สถานะเครือข่ายมือถือ (Mobile network state) : เชื่อมต่อแล้ว (Connected) / ถ้าเชื่อมต่อใช้งาน Wi-Fi อยู่ จะปรากฏสถานะว่า ถูกตัดการเชื่อมต่อ (Disconnected)
  • หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน (My phone number) = แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของซิมที่ใช้งานอยู่ (กรณีที่ไม่แสดง ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากไม่มีเมนูการจัดการซิมการ์ด (SIM Management))
  • IMEI = แสดงหมายเลข IMEI ของเครื่อง (แสดงเฉพาะ IMEI ในช่องที่มีการใส่ SIM Card อยู่)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก