การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน True Super Hero 4G Super Entertainment

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก เพิ่มเติม (More)
  4. จะพบเมนู โหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode) โดยด้านหลังจะมีช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำเครื่องหมายถูก กดเพื่อเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยม
  5. จากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกกำกับ = เปิดการใช้งานแล้ว และมุมบนหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์เครื่องบินขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก