การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)
 4. เลือก แป้นพิมพ์ปัจจุบัน (Current Keyboard)
 5. จะปรากฏหน้าจอ เลือกวิธีการป้อนข้อมูล (Choose input method) ตรวจสอบที่รายการ 12-Key Keyboard จะต้องมีเครื่องหมายกำกับในช่องไว้
 6. การสลับภาษาระหว่างพิมพ์ กดแป้น # (เครื่องหมายสี่เหลี่ยม) เพื่อสลับภาษาแป้นพิมพ์ โดยโหมดการเปลี่ยนภาษามีทั้งหมด 4 โหมด คือ
  • en = พิมพ์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
  • EN = พิมพ์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
  • 123 = พิมพ์ตัวเลข
  • ไทย = พิมพ์ภาษาไทย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก