การใช้งาน Wi-Fi บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก Wi-Fi
 4. จะปรากฏหน้าจอ Wi-Fi แต่ยังไม่เปิดใช้งาน กดปุ่มเมนูเพื่อเปิด
 5. เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi บริเวณนั้นขึ้นมา ตัวอย่างในคู่มือเลือกเชื่อมต่อ .@ TRUEWIFI (เชื่อมต่อโดยใช้ Username และ Password)
 6. ระบบจะเปิด Web Browser ให้อัตโนมัติ (ในตัวเครื่องคือ Oprera mini) เพื่อเข้า Website https://portal.trueinternet.co.th แล้วเข้าเว็ปไซต์สำหรับลงชื่อเข้าใช้งาน
 7. กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และกรอกรหัสผ่าน (Password) จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ (LOGIN)
 8. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดการเข้าใช้งาน และตรงกลางหน้าจอ จะปรากฏสัญลักษณ์ Wi-Fi พร้อมลูกศรชี้ขึ้น - ลง แจ้งว่าเชื่อมต่อสมบูรณ์ และมีการรับ - ส่งข้อมูลแล้ว
 9. การตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi : ในหน้า Wi-Fi เลือกชื่อ Wi-Fi ที่กำลังเชื่อมต่อ (.@ TRUEWIFI)
 10. จะปรากฏหน้าจอแสดงสถานะต่างๆ ของ .@ TRUEWIFI เช่น ความแรงขอสัญญาณ, ที่อยู่ MAC เป็นต้น
 11. ถ้าต้องการลบประวัติข้อมูลการเชื่อมต่อ กด ยกเลิกการบันทึก (Forget)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก