การตรวจสอบ Wi-Fi MAC Address บน True Super Hero 4G Super Entertainment

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings) > Wi-Fi
  3. จะปรากฏหน้าจอ Wi-Fi เลือกเมนู ตัวเลือก (Options) > ขั้นสูง (Advanced)
  4. จะพบ ที่อยู่ Mac (MAC address) *กรณีที่ไม่พบข้อมูล แนะนำให้เปิด Wi-Fi ก่อน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก