การตั้งค่าการปิดหน้าจอ บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การแสดงผล (Display)
 4. จากนั้นเลือก ปิดหน้าจอ (Sleep)
 5. จะปรากฏระยะเวลาการปิดหน้าจออัตโนมัติ เลือกได้ดังนี้
  • 15 วินาที (15 seconds) (ค่ามาตรฐาน)
  • 30 วินาที (30 seconds)
  • 1 นาที (1 minute)
  • 2 นาที (2 minutes)
  • 5 นาที (5 minutes)
  • 10 นาที (10 minutes)
  • 30 นาที (30 minutes)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก