การเปิด - ปิด Data บน True Super Hero 4G Super Entertainment

  1. ​หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu) > การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage) จะปรากฏหน้าจอการใช้ข้อมูล (Data usage) เลือก TRUE (ใช้ข้อมูลผ่าน SIM)
  3. การเปิด Data เปิดที่เมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data)
  4. การปิดการใช้งาน Data ให้กดปิดเมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data) จากนั้นจะปรากฏข้อความ “ปิดใช้งานข้อมูลมือถือหรือไม่?” (Disable mobile data?) กดเลือก ตกลง (OK)
  5. เมื่อปิด Data แล้ว ปุ่มเมนูที่ ข้อมูลมือถือ (Mobile data) จะเป็นสีขาว และสัญลักษณ์ลูกศรขึ้น - ลง (การรับ - ส่งข้อมูล) จะหายไป

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก