การเปิด - ปิด Data roaming บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage) จะปรากฏหน้าจอการใช้ข้อมูล (Data usage) เลือก TRUE (ใช้ข้อมูลผ่าน SIM)
 4. จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
 5. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)
 6. จะปรากฏหน้าการตั้งค่าเครือข่ายมือถือ (Mobile network settings), การเปิด - ปิด Data roaming ดำเนินการที่เมนู การโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming)
  การเปิด = กดปุ่มเพื่อทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังเมนู
  การปิด = กดปุ่มเพื่อนำเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังเมนูออก
 7. กรณีเมื่อกดเปิดใช้งาน บนหน้าจอจะปรากฏข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานโรมมิ่ง กด ตกลง (OK) เพื่อยืนยัน
 8. เมื่อเปิดแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกกำกับในช่องสี่เหลี่ยม หมายถึง เปิดใช้งานการโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) เรียบร้อยแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก