การตั้งค่า APN บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก เพิ่มเติม (More)
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 5. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names) จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานต่างๆ ตามค่าของ SIM Card  
 6. กรณีที่ไม่ปรากฏจุดเข้าใช้งาน หรือมีอยู่แล้ว แต่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้เลือก ตัวเลือก (Options) และเลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)
 7. จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนการลบจุดเชื่อมต่อ กด ตกลง (OK) เพื่อยืนยัน > รอเครื่องทำการรีเซ็ตค่าสักครู่
 8. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ “รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว” (Reset default APN settings completed.) พร้อมกับมีชุดการตั้งค่าตาม SIM Card ขึ้นมาแสดงให้อัตโนมัติ
 9. การกำหนดค่าจุดเข้าใช้งานเอง เลือก ตัวเลือก (Options) > และเลือก APN ใหม่ (New APN) จะปรากฏหน้า แก้ไขจุดเข้าใช้งาน (Edit access point)
 10. การตั้งค่า APN TRUE-H internet
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H internet
  • APN = internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • เซิร์ฟเวอร์ (Server) = http://m.truelife.com
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = default,xcap,supl (แนะนำค่านี้) หรือ default,supl หรือปล่อยค่าว่าง
  • จากนั้นกด ตัวเลือก (Options) > บันทึก (Save)
 11. การตั้งค่า APN TRUE-H MMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
  • APN = hmms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • MMSC = http://mms.trueh.com/8002
  • พร็อกซี MMS (MMS proxy) = 10.4.7.39
  • พอร์ต MMS (MMS port) = 8080
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = mms
  • จากนั้นกด ตัวเลือก (Options) > บันทึก (Save)
 12. การตั้งค่า APN TRUE-H IMS
  • ชื่อ (Name) = IMS
  • APN = ims
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = เป็นค่าว่าง
  • รหัสผ่าน (Password) = เป็นค่าว่าง
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) Authentication Type = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = ims
  • จากนั้นกด ตัวเลือก (Options) > บันทึก (Save)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก