การใช้งาน Wi-Fi hotspot บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. ​หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก ฮอตสปอตแบบพกพา (Wi-Fi hotspot)
 4. กดเปิดเมนูเพื่อใช้งาน หรือทำการกำหนดค่า โดยเลือก ตั้งค่า Wi-Fi ฮอตสปอต (Set up Wi-Fi hotspot) (การเชื่อมต่อสูงสุด (Max Connections) = 8 เครื่อง)
 5. จะปรากฏรายละเอียดให้ตั้งค่าดังนี้
  • SSID เครือข่าย (Network SSID)
  • ความปลอดภัย (Security)
  • รหัสผ่าน (Password)
 6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก (Save)
 7. กลับมาที่หน้า ฮอตสปอตแบบพกพา (Wi-Fi hotspot) กดเปิดเมนูเพื่อใช้งาน โดยเมื่อเปิดแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียวและแสดงคำว่า เปิด (On), ที่มุมบนซ้ายมือ จะมีสัญลักษณ์การปล่อยสัญญาณฮอตสปอตแสดงอยู่ด้วย
 8. การตั้งค่า Block อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ ในหน้า ฮอตสปอตแบบพกพา (Wi-Fi hotspot) ขณะที่มีการปล่อยสัญญาณและมีผู้มาเชื่อมต่อ ระบบจะแสดงจำนวนอุปกรณ์ และเลข Wi-Fi MAC ของอุปกรณ์ ทำการเลือกที่อุปกรณ์นั้นๆ จากนั้นเลือก ปิดกั้น (Block) เพื่อ Block อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ให้มาเชื่อมต่อ Hotspot จากเครื่องนี้อีก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก