การใช้งาน Wi-Fi hotspot บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. ​หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก ฮอตสปอตแบบพกพา (Wi-Fi hotspot)
 4. กดเปิดเมนูเพื่อใช้งาน หรือทำการกำหนดค่า โดยเลือก ตั้งค่า Wi-Fi ฮอตสปอต (Set up Wi-Fi hotspot) (การเชื่อมต่อสูงสุด (Max Connections) = 8 เครื่อง)
 5. จะปรากฏรายละเอียดให้ตั้งค่าดังนี้
  • SSID เครือข่าย (Network SSID)
  • ความปลอดภัย (Security)
  • รหัสผ่าน (Password)
 6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก (Save)
 7. กลับมาที่หน้า ฮอตสปอตแบบพกพา (Wi-Fi hotspot) กดเปิดเมนูเพื่อใช้งาน โดยเมื่อเปิดแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียวและแสดงคำว่า เปิด (On), ที่มุมบนซ้ายมือ จะมีสัญลักษณ์การปล่อยสัญญาณฮอตสปอตแสดงอยู่ด้วย
 8. การตั้งค่า Block อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ ในหน้า ฮอตสปอตแบบพกพา (Wi-Fi hotspot) ขณะที่มีการปล่อยสัญญาณและมีผู้มาเชื่อมต่อ ระบบจะแสดงจำนวนอุปกรณ์ และเลข Wi-Fi MAC ของอุปกรณ์ ทำการเลือกที่อุปกรณ์นั้นๆ จากนั้นเลือก ปิดกั้น (Block) เพื่อ Block อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ให้มาเชื่อมต่อ Hotspot จากเครื่องนี้อีก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การล้างข้อมูลแคชและคุกกี้บราวเซอร์ บน True Super Hero 4G Super Entertainment การ Update Location บน True Super Hero 4G Super Entertainment การตั้งค่า APN บน True Super Hero 4G Super Entertainment การเปิด - ปิด Data บน True Super Hero 4G Super Entertainment การตรวจสอบ Wi-Fi MAC Address บน True Super Hero 4G Super Entertainment