การ Update Location บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. ​หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าจอการใช้ข้อมูล (Data usage) เลือก TRUE (ใช้ข้อมูลผ่าน SIM) จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
 5. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks) เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)
 6. เลือก ค้นหาเครือข่าย (Search networks) จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง กด ตกลง (OK)
 7. รอระบบค้นหาเครือข่ายสักครู่ ใช้เวลาประมาณ 2 นาที
 8. เมื่อค้นหาเสร็จ จะมีรายชื่อเครือข่ายแสดงขึ้นมา โดยเครือข่ายใดที่ไม่สามารถเลือกใช้งานได้ จะมีข้อความ “ต้องห้าม” (FORBIDDEN) กำกับอยู่ด้านหลัง
 9. เลือกเครือข่ายใดก็ได้ที่ไม่ใช่ทรู เพื่อให้เครื่องลงทะเบียนเครือข่าย จากนั้นจะปรากฏข้อความแจ้งว่าไม่สามารถใช้งานเครือข่ายนี้ได้
 10. เลื่อนหน้าจอไปด้านบน เลือก เลือกโดยอัตโนมัติ (Choose automatically)
 11. จะปรากฏข้อความการลงทะเบียนอัตโนมัติ… (Automatic registration...) รอสักครู่
 12. จากนั้น จะปรากฏข้อความ “ลงทะเบียนบนเครือข่ายแล้ว” (Registered on network.) มุมบนขวามือ จะปรากฎสัญญาณโทรศัพท์แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก