การล้างข้อมูลแคชและคุกกี้บราวเซอร์ บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. ​หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก Opera mini
 3. เมื่อเข้าในหน้า Opera mini แล้วกดปุ่มเมนู จะปรากฏเมนูต่างๆ เลือกรูป Opera mini  
 4. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง เลือก การตั้งค่า (Settings) > ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
 5. ในหน้าความเป็นส่วนตัว (Privacy) จะพบเมนูสำหรับล้างค่าข้อมูลการใช้งาน Browser ดังนี้
  • ล้างข้อมูลประวัติ (Clear history)
  • ล้างข้อมูลรหัสผ่าน (Clear passwords)
  • ลบคุ๊กกี้ (Clear cookies)
 6. เลือกหัวข้อที่ต้องการล้างข้อมูล จากนั้นจะปรากฏหน้าจอยืนยันการล้างข้อมูลประวัติ (Clear History) เลือก ใช่ (Yes)
 7. ระบบจะล้างข้อมูลออกจากแอพ Opera mini แล้วกลับมาที่หน้าจอความเป็นส่วนตัวอีกครั้ง (Privacy) ทำการล้างข้อมูลหัวข้ออื่นๆ ได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก