การล้างข้อมูลแคชและคุกกี้บราวเซอร์ บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. ​หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก Opera mini
 3. เมื่อเข้าในหน้า Opera mini แล้วกดปุ่มเมนู จะปรากฏเมนูต่างๆ เลือกรูป Opera mini  
 4. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง เลือก การตั้งค่า (Settings) > ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
 5. ในหน้าความเป็นส่วนตัว (Privacy) จะพบเมนูสำหรับล้างค่าข้อมูลการใช้งาน Browser ดังนี้
  • ล้างข้อมูลประวัติ (Clear history)
  • ล้างข้อมูลรหัสผ่าน (Clear passwords)
  • ลบคุ๊กกี้ (Clear cookies)
 6. เลือกหัวข้อที่ต้องการล้างข้อมูล จากนั้นจะปรากฏหน้าจอยืนยันการล้างข้อมูลประวัติ (Clear History) เลือก ใช่ (Yes)
 7. ระบบจะล้างข้อมูลออกจากแอพ Opera mini แล้วกลับมาที่หน้าจอความเป็นส่วนตัวอีกครั้ง (Privacy) ทำการล้างข้อมูลหัวข้ออื่นๆ ได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location บน True Super Hero 4G Super Entertainment การใช้งาน Wi-Fi hotspot บน True Super Hero 4G Super Entertainment การตั้งค่า APN บน True Super Hero 4G Super Entertainment การเปิด - ปิด Data บน True Super Hero 4G Super Entertainment การตรวจสอบ Wi-Fi MAC Address บน True Super Hero 4G Super Entertainment