การตั้งค่า APN สำหรับ True Super 3

 1. หน้าจอหลัก กดปุ่ม เมนูหลัก [Menu]
 2. เลือกเมนู ตั้งค่า [Settings] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
 3. เลือก เชื่อมต่อ [Connection Settings] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
 4. เลือก บัญชีเน็ตเวิร์ก [Network account] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
 5. ในหน้า บัญชีเน็ตเวิร์ก [Network account] จะพบ APN ที่มีขึ้นมาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีสามารถตั้งค่า APN เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง โดยกดเมนู ตัวเลือก [Options]
 6. เลือก การเชื่อมต่อใหม่ [New account] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
 7. การตั้งค่า APN Internet กรอกข้อมูลดังนี้
  • ชื่อ [Name] : TRUE-H INTERNET
  • ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
  • รหัสผ่าน [Password] : true
  • Access Point [Access point] : internet
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก [Save]
 8. การตั้งค่า APN MMS กรอกข้อมูลดังนี้
  • ชื่อ [Name] : TRUE-H MMS
  • ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
  • รหัสผ่าน [Password] : true
  • Access Point [Access point] : hmms
  • เกตเวย์ [Gateway] : 10.4.7.39
  • พอร์ต [Port] : 8080
  • ตั้งโฮมเพจ [Set homepage] : http://mms.trueh.com:8002/
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก [Save]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก