การเลือกผู้ให้บริการเครือข่าย [Update location] บน HUAWEI

  1. ไปที่ ตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ [Mobile Network]
  3. เลือก ข้อมูลมือถือ [Mobile Data]
  4. เลือก SIM ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นเลือก ผู้ให้บริการ [Carrier]
  5. แตะปิดเมนู อัตโนมัติ [Automatic] เพื่อให้เครื่องค้นหาเครือข่ายอื่นๆ รอสักครู่จะปรากฏชื่อเครือข่ายที่ค้นหาได้บริเวณนั้น เลือกเครือข่ายใดก็ได้ที่ไม่ใช่ทรู
  6. จากนั้นเครื่องจะแสดงข้อความ "การลงทะเบียนเครือข่ายล้มเหลว เลือกผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติหรือไม่" แตะ ตกลง [OK]
  7. เมื่อเครื่องจับสัญญาณแล้ว จะปรากฏชื่อผู้ให้บริการขึ้นมาด้านบน โดยจะสามารถใช้งานได้ปกติ เพราะจับสัญญาณของผู้ให้บริการทรูเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก