การเปิด - ปิด Data สำหรับ True Super 3

  1. หน้าจอหลัก กดปุ่ม เมนูหลัก [Menu]
  2. เลือกเมนู ตั้งค่า [Settings] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
  3. เลือก เชื่อมต่อ [Connection Settings] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
  4. การเปิด Data ที่เมนู เซอร์วิส GPRS [GPRS Service] ทำเครื่องหมายถูกด้านหลัง และกดปุ่ม ตกลง [OK]
  5. การปิด Data ที่เมนู เซอร์วิส GPRS [GPRS Service] ให้เอาเครื่องหมายถูกด้านหลังออก และกดปุ่ม ตกลง [OK]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก