ทรูลิฟวิ่งเทค เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับน้ำรั่วซึม

ถาม-ตอบ ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับ ทรูลิฟวิ่งเทค เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับน้ำรั่วซึม

คำถาม  คำตอบ
1. อุปกรณ์ทำงานอย่างไร   อุปกรณ์จะใช้ในการแจ้งเตือนน้ำรั่ว น้ำไหล หรือ มีน้ำหยด
2. อุปกรณ์ควรติดตั้งไว้ตรงไหน  ควรติดตั้งในบริเวณที่เกิดน้ำรั่ว น้ำไหล หรือน้ำหยดได้ง่าย
3. อุปกรณ์แจ้งเตือนอย่างไร  อุปกรณ์จะแจ้งเตือนผ่าน Application เท่านั้น
4. อุปกรณ์ใช่วัสดุใดในการติดตั้ง หรือ ยึดติด  ใช้กาว2หน้า ชนิด3M ในการยึดติดอุปกรณ์
5. ระดับน้ำต้องเท่าไหร่ อุปกรณ์ถึงจะแจ้งเตือน  ระดับน้ำต้องอยู่ในระดับ sensor ตรวจจับได้ ถึงจะส่งสัญญาณ
6. อุปกรณ์ใช้ถ่านประเภทใด/ถ้าถ่านหมดสามารถหาซื้อได้ที่ไหน  อุปกรณ์ใช้ถ่านชนิดกลม ประเภท CR2032 ขนาด 3V
 ในกรณีถ่านหมดสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไป หรือ 7-11

 

การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการปัญหา  การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น 
ไม่สามารถใช้ Application ในการควบคุมระบบ Automation ได้ 1. ตรวจสอบสาย Power ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Router, Zigbee Minihub)
ปัญหาจากอินเทอร์เน็ต     1.1) หากยังไม่ได้มีการเสียบสาย Power ให้ลูกค้าทำการเสียบเพื่อทดลองระบบต่างๆ
      1.2) หากมีการเสียบสาย Power แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ ให้ไปข้อที่ 2
  2. ตรวจสอบอุปกรณ์ Zigbee Minihub ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
      2.1) ทำการตรวจสอบสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่าง Router และ Zigbee Minihub
      2.2) หากสาย LAN มีปัญหา ให้ลูกค้าเปลี่ยนสาย LAN แล้วคอยติดตามงาน
      2.3) หากสาย LAN ไม่มีปัญหา ให้ไปที่ข้อ 3
  3. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
      4.1) ทำการปิดรับสัญญาณ 4G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
      4.2) ทำการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Wi-Fi
      4.3) ทำการเปิด Web Browser เพื่อทดสอบว่ามีการโหลดหน้าเว็บ หรือไม่
      4.4) หากไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ให้ลูกค้าตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ
   หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้
กรุณาติดต่อ True Call Center 1242
ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนไปที่แอพพลิเคชั่นได้ 1 เช็คไฟสถานะ หากมีไฟสีเขียว เมื่อมีการ Detect Security Evernt จะมีไฟสถานะสีเขียวกระพริบ 2 ครั้ง
ปัญหาจากอุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่น     1.1) ตรวจสอบสอบว่า Zigbee Minihub มีการทำงาน ตามหัวข้อด้านบน
      1.2) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ว่าเมื่อมีการตรวจจับน้ำรั่วโดยนำน้ำใส่ถ้วยที่มีอุปกรณ์วางอยู่ (ใช้น้ำประมาณ 10ml) แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนหรือไม่ ถ้าไม่ ให้ทำการตรวจสอบสถานะอินเทอร์เน็ต
          1.2.1) ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับน้ำว่ามีไฟสถานะสีแดงกระพริบหรือไม่
          1.2.2) เมื่อทดสอบอุปกรณ์แล้ว และเกิดไฟสถานะสีแดงเกิดขึ้นบนอุปกรณ์แล้ว แต่แอพพลิเคชั่นไม่แจ้งเตือน ให้ตรวจสอบInternet และ ZigBee Mini hub ตามหัวข้อด้านบน
  2 เช็คไฟสถานะ หากไม่มีไฟสถานะอะไรขึ้นให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้
          2.1) ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ ดังนี้ 
              2.1.1) เลือก Menu Security บน แอพพลิเคชั่น
              2.1.2) เลือกอุปกรณ์ Security Devices (Emergency Button) ที่ต้องการตรวจสอบ
              2.1.3) เลือกปุ่มตั้งค่ามุมขวาบน
              2.1.4) เลือก Device Information
              2.1.5) ตรวจสอบสถานะ Remaining Electricity เพื่อตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่
              2.1.6) หากพบว่าแบตเตอรี่อ่อน หรือหมด ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และทดลองใช้ระบบอีกครั้งหนึ่ง
              2.1.7) หากพบว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ปกติ ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
          2.2) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการ Reset/Delete หรือยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าระบบหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนด้านล่าง
              2.2.1) เข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่น
              2.2.2) เลือกปุ่ม '+' บริเวณมุมขวาบน เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์
              2.2.3) เลือกหมวดหมู่ Sensor 
              2.2.4) เลือก Sensor ที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนที่แสดงบน แอพพลิเคชั่น
              2.2.5) หากมีการเพิ่มอุปกรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้แบบเดิม ให้ทำการ Factory Reset เพื่อคืนค่าเดิม แล้วตั้งค่าใหม่ตาม User Manual หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ กรุณาติดต่อ True Call Center 1242

 

หากต้องการคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างมุมขวา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

ทรูลิฟวิ่งเทค กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ทรูลิฟวิ่งเทค เซนเซอร์อัจฉริยะตรวจจับควัน ทรูลิฟวิ่งเทค อุปกรณ์ควมคุมการทำงานของระบบบ้านอัจฉริยะ ทรูลิฟวิ่งเทค เซนเซอร์อัจฉริยะตรวจจับการเปิด - ปิดประตูหน้าต่าง ทรูลิฟวิ่งเทค เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว