ทรูลิฟวิ่งเทค เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว

ถาม-ตอบ ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับ ทรูลิฟวิ่งเทค เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว 

คำถาม  คำตอบ
1. ระยะการตรวจจับอยู่ที่เท่าไหร่  ระยะการตรวจจับอยู่ที่ 2-8 เมตร มุม 90 องศา แนวทะแยง
 ควรหันเลนส์อุปกรณ์นำแหน่งที่ต้องการให้ตรวจจับ
2. อุปกรณ์สามารถตรวจจับแมลงได้หรือไม่ อุปกรณ์จะตรวจจับด้ในสัตว์เลือดอุ่นเท่านั้น 
  อุปกรณ์จะตรวจจับคลื่นความร้อน (IR) ในตัวสิ่งมีชีวิต
3. ข้อแนะนำในการติดตั้ง  ควรติดตั้งุปกรณ์ในพื้นที่สูง ระยะ 2.2 เมตร เนื่องจากเป็นระยะที่สามารถตรวจจับมนุษย์ได้ดี
4. อุปกรณ์ใช้ถ่านชนิดใด ใช้ถ่าน ประเท CR123A ขนาด 3V
5. สามารถตั้งค่าอุปกรณ์โดยให้เดินผ่านอุปกรณ์ และไฟติดได้หรือไม่ สามารถทำได้โดยการไปที่Application > Me > Automation > เลือกการตั้งค่าได้ใน Application
6. ระยะการใช้งานของถ่าน สามารถใช้งานได้ 6เดือน-1ปี โดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ในกรณีถ่านใกล้หมด อุปกรณ์จะแจ้งเตือนใน Application

 

การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการปัญหา  การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น 
ไม่สามารถใช้ Application ในการควบคุมระบบ Automation ได้ 1. ตรวจสอบสาย Power ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Router, Zigbee Minihub)
ปัญหาจากอินเทอร์เน็ต     1.1) หากยังไม่ได้มีการเสียบสาย Power ให้ลูกค้าทำการเสียบเพื่อทดลองระบบต่างๆ
      1.2) หากมีการเสียบสาย Power แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ ให้ไปข้อที่ 2
  2. ตรวจสอบอุปกรณ์ Zigbee Minihub ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
      2.1) ทำการตรวจสอบสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่าง Router และ Zigbee Minihub
      2.2) หากสาย LAN มีปัญหา ให้ลูกค้าเปลี่ยนสาย LAN แล้วคอยติดตามงาน
      2.3) หากสาย LAN ไม่มีปัญหา ให้ไปที่ข้อ 3
  3. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
      4.1) ทำการปิดรับสัญญาณ 4G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
      4.2) ทำการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Wi-Fi
      4.3) ทำการเปิด Web Browser เพื่อทดสอบว่ามีการโหลดหน้าเว็บ หรือไม่
      4.4) หากไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ให้ลูกค้าตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ
   หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้
กรุณาติดต่อ True  Call Center 1242
ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนไปที่แอพพลิเคชั่นได้ 1 เช็คไฟสถานะ หากมีไฟสีเขียว เมื่อมีการ Detect Security Evernt จะมีไฟสถานะสีเขียวกระพริบ 2 ครั้ง
ปัญหาจากอุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่น     1.1) ตรวจสอบสอบว่า Zigbee Minihub มีการทงานไหม ตามหัวข้อด้านบน
      1.2) ตรวจสอบแอพพลิเคชั่นว่ามีการตั้งค่าให้อยู่ในโหมด Arming/Home Arming หรือไม่
          1.2.1) ทำการเช็คบนแอพพลิเคชั่นบริเวณแถบ Menu Security ด้านล่าง
          1.2.2) ตรวจสอบว่าอยู่ในสถานะ Arming / Home Arming หรือไม่
          1.2.3) ถ้าไม่อยู่ในสถานะ Arming / Home Arming อุปกรณ์จะไม่ส่งสัญญาณแจ้งเตือน
          1.2.4) ถ้าอยู่ใน Mode Arming / Home Arming แต่ไม่มีการแจ้งเตือนบน แอพพลิเคชั่น ให้ทำการตรวจสอบสถานะอินเทอร์เน็ต
          1.2.5) ถ้าเปิดโหมด Arming / Home Arming และเช็คว่าอินเทอร์เน็ตปกติแล้ว แต่แจ้งเตือนยังไม่ขึ้นโชว์บนแอพพลิเคชั่น ให้ลูกค้าติดต่อ True  Call Center 1242
          2.1) ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ ดังนี้ 
              2.1.1) เลือก Menu Security บน แอพพลิเคชั่น
              2.1.2) เลือกอุปกรณ์ Security Devices(Door Sensor/ Motion Sensor) ที่ต้องการตรวจสอบ
              2.1.3) เลือกปุ่มตั้งค่ามุมขวาบน
              2.1.4) เลือก Device Information
              2.1.5) ตรวจสอบสถานะ Remaining Electricity เพื่อตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่
              2.1.6) หากพบว่าแบตเตอรี่อ่อน หรือหมด ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และทดลองใช้ระบบอีกครั้งหนึ่ง
              2.1.7) หากพบว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ปกติ ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
          2.2) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการ Reset/Delete หรือยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าระบบหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนด้านล่าง
              2.2.1) เข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่น
              2.2.2) เลือกปุ่ม '+' บริเวณมุมขวาบน เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์
              2.2.3) เลือกหมวดหมู่ Sensor 
              2.2.4) เลือก Sensor ที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนที่แสดงบน แอพพลิเคชั่น
              2.2.5) หากมีการเพิ่มอุปกรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้แบบเดิม ให้ทำการ Factory Reset เพื่อคืนค่าเดิม แล้วตั้งค่าใหม่ตาม User Manual 
  หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้  กรุณาติดต่อ True Call Center 1242
 
หากต้องการคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างมุมขวา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก