ทรูลิฟวิ่งเทค เซนเซอร์อัจฉริยะตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น

ถาม-ตอบ ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับ ทรูลิฟวิ่งเทค เซนเซอร์อัจฉริยะตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น

คำถาม  คำตอบ
1.อุปกรณ์สามารถทำอะไรได้บ้าง สามารถวัดอุณหภูมิ และความชื้นบริเวณโดยรอบ
โดยแสดงอุณหภูมิ และความชื้นที่ตัวอุปกรณ์ และใน Application
2. อุปกรณ์ใช้ถ่านชนิดใด ใช้ถ่าน ประเภท 3A ขนาด 3V
ระยะการใช้งานประมาณ 6เดือน - 1ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
3. อุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนได้หรือไม่ อุปกรณ์สามารถตั้งแจ้งเตือนได้ ในกรณีที่อุณภูมิ หรือ ความชื้นเกินกว่าที่เราตั้งใน Application

 

การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการปัญหา  การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น 
ไม่สามารถใช้ Application ในการควบคุมระบบ Automation ได้ 1. ตรวจสอบสาย Power ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Router, Zigbee Minihub)
ปัญหาจากอินเทอร์เน็ต     1.1) หากยังไม่ได้มีการเสียบสาย Power ให้ลูกค้าทำการเสียบเพื่อทดลองระบบต่างๆ
      1.2) หากมีการเสียบสาย Power แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ ให้ไปข้อที่ 2
  2. ตรวจสอบอุปกรณ์ Zigbee Minihub ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
      2.1) ทำการตรวจสอบสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่าง Router และ Zigbee Minihub
      2.2) หากสาย LAN มีปัญหา ให้ลูกค้าเปลี่ยนสาย LAN แล้วคอยติดตามงาน
      2.3) หากสาย LAN ไม่มีปัญหา ให้ไปที่ข้อ 3
  3. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
      4.1) ทำการปิดรับสัญญาณ 4G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
      4.2) ทำการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Wi-Fi
      4.3) ทำการเปิด Web Browser เพื่อทดสอบว่ามีการโหลดหน้าเว็บ หรือไม่
      4.4) หากไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ให้ลูกค้าตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ
   หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ กรุณาติดต่อ True Call Center 1242
ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนไปที่แอพพลิเคชั่นได้ 1 เช็คไฟสถานะ หากมีไฟสีเขียว เมื่อมีการ Detect Security Evernt จะมีไฟสถานะสีเขียวกระพริบ 2 ครั้ง
ปัญหาจากอุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่น     1.1) ตรวจสอบสอบว่า Zigbee Minihub มีการทำงานหรือไม่ ตามหัวข้อด้านบน
      1.2) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ว่าเมื่อมีการตรวจจับอุณหภูมิ หรือ ความชื้นที่โชว์ตรงอุปกรณ์ กับ แอพพลิเคชั่นตรงกันหรือไม่
          1.2.1) ลองเช็คขีดสัญญาณที่ตัวอุปกรณ์ว่ามีขัดสัญญาณขึ้นหรือไม่
          1.2.2) เมื่อทดสอบอุปกรณ์แล้ว  แต่แอพพลิเคชั่นไม่ขึ้นตามอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบInternet และ ZigBee Mini hub ตามหัวข้อด้านบน
  2 เช็คไฟสถานะ หากไม่มีไฟสถานะอะไรขึ้นให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้
          2.1) ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ ดังนี้ 
              2.1.1) เลือก Menu Security บน แอพพลิเคชั่น
              2.1.2) เลือกอุปกรณ์ Security Devices (Emergency Button) ที่ต้องการตรวจสอบ
              2.1.3) เลือกปุ่มตั้งค่ามุมขวาบน
              2.1.4) เลือก Device Information
              2.1.5) ตรวจสอบสถานะ Remaining Electricity เพื่อตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่
              2.1.6) หากพบว่าแบตเตอรี่อ่อน หรือหมด ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และทดลองใช้ระบบอีกครั้งหนึ่ง
              2.1.7) หากพบว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ปกติ ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
          2.2) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการ Reset/Delete หรือยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าระบบหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนด้านล่าง
              2.2.1) เข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่น
              2.2.2) เลือกปุ่ม '+' บริเวณมุมขวาบน เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์
              2.2.3) เลือกหมวดหมู่ Sensor 
              2.2.4) เลือก Sensor ที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนที่แสดงบน แอพพลิเคชั่น
              2.2.5) หากมีการเพิ่มอุปกรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้แบบเดิม ให้ทำการ Factory Reset เพื่อคืนค่าเดิม แล้วตั้งค่าใหม่ตาม User Manual
  หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้  กรุณาติดต่อ True Call Center 1242

 

หากต้องการคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างมุมขวา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก