การ Update Location สำหรับ True Super 3

  1. หน้าจอหลัก กดปุ่ม เมนูหลัก [Menu]
  2. เลือกเมนู ตั้งค่า [Settings] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
  3. เลือก เชื่อมต่อ [Connection Settings] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
  4. เลือก เลือกเครือข่าย เลือกโดยอัตโนมัติ [Network selection Auto select] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
  5. เลือก ใช้มือ [Manual] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
  6. ตัวเครื่องจะค้นหาเครือข่าย ใช้เวลาสักครู่
  7. จะปรากฏชื่อเครือข่ายขึ้นมา ให้เลือกเครือข่ายอื่นก่อน และกดปุ่ม ตกลง [OK] *เครือข่ายที่ไม่สามารถใช้งานได้ จะมีเครื่องหมายกากบาทสีแดงตรงชื่อสัญญาณ*
  8. จากนั้นกลับมาเลือกเครือข่าย TRUE-H และกดปุ่ม ตกลง [OK]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก