การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4G 4.0

 1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
 2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
 3. เลือก เพิ่มเติม [More…]
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular network]
 5. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]
 6. เข้าหน้า APN แล้ว จะพบชื่อจุดเข้าใช้งาน [APN] ตามค่าของซิมการ์ดที่ใส่ แต่ถ้าไม่มีขึ้นมาให้ต้องทำการตั้งค่าด้วยตนเอง
 7. แตะที่ เครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่ม ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]
 8. TRUE-H INTERNET มีรายละเอียดดังนี้ (ค่าอื่นๆให้ เว้นว่างไว้)
  • ชื่อ [Name] = TRUE-H INTERNET
  • APN = internet
  • ประเภท APN = default หรือ default,supl
  • ชื่อผู้ใช้ [Username] = true
  • รหัสผ่าน [Password] = true
  • MCC = 520
  • MNC = 00
  • เลือกปุ่มเมนูของตัวเครื่อง แล้วเลือก บันทึก [Save]
 9. TRUE-H MMS มีรายละเอียดดังนี้ (ค่าอื่นๆให้ เว้นว่างไว้)
  • ชื่อ [Name] = TRUE-H MMS
  • APN = hmms
  • ประเภท APN [APN type] = mms
  • ชื่อผู้ใช้ [Username] = true
  • รหัสผ่าน [Password] = true
  • MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
  • พร็อกซี่ MMS [MMS proxy] = 010.004.007.039
  • MMS พอร์ต [MMS port] = 8080
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ [Authentication type] = PAP
  • MCC = 520
  • MNC = 00
  • เลือกปุ่มเมนูของตัวเครื่องแล้วเลือก บันทึก [Save]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก