การเปิด - ปิด Data สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก Data usage <การใช้ข้อมูล>
  3. เลือก Mobile Data <ข้อมูลมือถือ> เพื่อเปิด - ปิด Data
  4. เลือก Set mobile data limit <ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ> เพื่อจำกัดการใช้งาน Data ไม่ให้เกินจำนวนเส้นสีแดง
  5. แถบเส้นสีเหลือง เป็นการเตือนการใช้ข้อมูล
  6. กรณีใช้งาน Data เกินการที่ตั้งค่าไว้ดังเส้นสีเหลือง จะมีการเตือน Data usage warning <คำเตือนการใช้ข้อมูล>
  7. สามารถเปลี่ยน รอบบิลการใช้บริการได้
  8. สามารถตรวจสอบการใช้งานของแต่ละ Application ได้
  9. สามารถตรวจสอบการใช้งาน Data ทั้งการทำงาน Foreground <การทำงานพื้นหน้า> และ Background <พื้นหลัง> ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก