การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก Connections <การเชื่อมต่อ> -> More network <การตั้งค่าเพิ่มเติม>
  3. เลือก Airplane mode <โหมดเครื่องบิน>
  4. เลือกแล้วจะมีสัญลักษณ์เครื่องบินด้านบนหน้าจอ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก