การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก Connections <การเชื่อมต่อ> -> More network <การตั้งค่าเพิ่มเติม>
  3. เลือก Airplane mode <โหมดเครื่องบิน>
  4. เลือกแล้วจะมีสัญลักษณ์เครื่องบินด้านบนหน้าจอ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE BEYOND 4G การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G การเปิด - ปิด Data สำหรับ TRUE BEYOND 4G การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ TRUE BEYOND 4G