การเลือกใช้งาน 2G และ 3G สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G

 1. เลือก Settings <การตั้งค่า>
 2. เลือก More… <เพิ่มเติม...>
 3. เลือก Mobile networks <เครือข่ายมือถือ>
 4. เลือก Network mode <ค่ากำหนดของเครือข่าย>
 5. เลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการ
  • WCDMA/GSM auto คือ การใช้งานในโหมดอัตโนมัติ เครื่องจะจับสัญญาณตามลำดับคือ 3G, 2G
  • WCDMA only คือ การเลือกใช้งานเฉพาะ 3G
  • GSM only คือ การเลือกใช้งานเฉพาะ 2G

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก