การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True Super 3

  1. หน้าจอหลัก กดปุ่ม เมนูหลัก [Menu]
  2. เลือกเมนู ตั้งค่า [Settings] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
  3. เลือก ใช้การตั้งค่าจากโรงงาน [Restore factory settings] และกดปุ่ม ตกลง [OK]
  4. ป้อนรหัสผ่าน คือ 1234 และกดปุ่ม ตกลง [OK] (รหัสเดิมจากโรงงาน คือ 1234 หากผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไปแล้ว ให้กดรหัสผ่านชุดใหม่แทน)
  5. จะมีหน้าจอยืนยันว่าต้องการลบข้อมูลหรือไม่ เลือก ตกลง [OK] จากนั้นรอเครื่องรีเซ็ตสักครู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก