การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G

  1. เลือก Settings <การตั้งค่า>
  2. เลือก More… <เพิ่มเติม...>
  3. เลือก Mobile networks <เครือข่ายมือถือ>
  4. เลือก Network Operators <ผู้ให้บริการเครือข่าย>
  5. เลือก Search manually <ค้นหาเครือข่าย>
  6. กด OK <ตกลง>
  7. กำลังค้นหา ให้สังเกตว่า สัญลักษณ์ H ด้านบนจะหายไป
  8. กลับมาเลือก Choose automatically <เลือกอัตโนมัติ> รอให้ขึ้นข้อความ Registered on network.<ลงทะเบียนเครือข่ายแล้ว>

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก