การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก More… <เพิ่มเติม…>
  3. เลือก Mobile networks <เครือข่ายมือถือ>
  4. เลือก Network operator <ผุ้ให้บริการเครือข่าย>
  5. เลือกเครือข่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครือข่ายทรู
  6. กลับมาเลือก Choose automatically <เลือกอัตโนมัติ>
  7. หลังจากกลับมาเลือก อัตโนมัติแล้วจะพบข้อความ Registered on network

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก