การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G HD Voice

วิธีที่ 1

  1. หน้าจอหลัก ปัดหน้าจอจากด้านบนลงด้านล่าง
  2. เลือก ข้อมูลมือถือ [Cellular Data] เพื่อเปิด - ปิดการใช้งาน Data
  3. กรณีที่ปิด Data ไว้ สัญลักษณ์ลูกศรขึ้น-ลงจะเป็นสีเทา กรณีที่เปิด Data ไว้ สัญลักษณ์จะมีกรอบสีขาวล้อมรอบ
  4. เมื่อปิด Data ที่หน้าจอหลักบริเวณขีดสัญญาณ จะไม่มีสัญลักษณ์ลูกศรขึ้น-ลงปรากฏอยู่

วิธีที่ 2

  1. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว [Quick settings] แตะเปิด /ปิด ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ [Cellular Data]
  3. เมื่อปิด Data ที่หน้าจอหลักบริเวณขีดสัญญาณ จะไม่มีสัญลักษณ์ลูกศรขึ้น-ลงปรากฏอยู่

วิธีที่ 3

  1. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก การตั้งค่าทั่วไป [General Settings] แตะเปิด /ปิด ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ [Cellular Data]
  3. เมื่อปิด Data ที่หน้าจอหลักบริเวณขีดสัญญาณ จะไม่มีสัญลักษณ์ลูกศรขึ้น-ลงปรากฏอยู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก