การ Update Location สำหรับ True SMART 4G HD Voice

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. เลือก การตั้งค่าทั่วไป [General Settings] จากนั้นเลือก เพิ่มเติม [More]
  4. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular networks]
  5. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย [Network Carrier]
  6. จากนั้นหน้าจอจะแสดงการค้นหาเครือข่าย ใช้เวลาสักครู่
  7. เมื่อค้นหาสำเร็จ จะมีรายชื่อเครือข่ายขึ้นมา เลือกเครือข่ายที่ต้องการได้
  8. เมื่อเลือกแล้ว เครื่องจะทำการลงทะเบียนกับเครือข่าย จากนั้นจะกลับสู่หน้าจอปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก