การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G SPEEDY 4.0

วิธีที่ 1 ใช้ผ่านเมนูทางลัดในแถบแจ้งเตือน

  1. ที่หน้าจอหลัก เลื่อนหน้าจอจากด้านบนลงล่าง
  2. จะพบเมนูทางลัด การเชื่อมต่อข้อมูล [Data Connection] แตะเพื่อเปิด - ปิด Data

วิธีที่ 2 ใช้ผ่านเมนู การตั้งค่า [Settings]

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก การใช้งานข้อมูล [Data Usage]
  3. จะพบเมนู ข้อมูลมือถือ [Cellular data] แตะเพื่อเปิด - ปิด Data

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก