การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True Lenovo 4G A2010

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
 2. เลือก เพิ่มเติม (More)
 3. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 4. เลือก ชื่อจุดเชื่อมต่อ (Access Point Names)
 5. แตะที่ เครื่องหมาย + (เครื่องหมายบวก)
 6. การตั้งค่า APN : TRUE-H INTERNET ใส่ข้อมูลดังนี้
  • ชื่อ (Name) : TRUE-H INTERNET
  • APN (APN) : internet
  • ประภท APN (APN Type) : default
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) : true
  • รหัสผ่าน (Password) : true
  • MCC : 520
  • MNC : 00
  • Authentication type : PAP
  • กดปุ่มเมนู และเลือก บันทึก (Save)
 7. การตั้งค่า APN : TRUE-H MMS ใส่ข้อมูลดังนี้
  • ชื่อ (Name) : TRUE-H MMS
  • APN (APN) : hmms
  • ประเภท APN (APN Type) : mms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) : true
  • รหัสผ่าน (Password) : true
  • MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
  • พร็อกซี่ MMS (MMS Proxy) : 010.004.007.039
  • พอร์ต MMS (MMS Port) : 8080
  • MCC : 520
  • MNC : 00
  • กดปุ่มเมนู และเลือก บันทึก (Save)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก