การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ สำหรับ True SMART 4G 4.0

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. ปัดเมนูขึ้นด้านบน
  4. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล [Language & input]
  5. เลือก แป้นพิมพ์แอนดรอยด์ (AOSP) [Android Keyboard AOSP] ที่รูปขีด 3 ขีดขวามือ
  6. สามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานได้มากกว่า 1 ภาษา ในที่นี้เลือกภาษาไทย
  7. การเปลี่ยนภาษาพิมพ์เริ่มต้น เลือก แป้นพิมพ์ปัจจุบัน [Current Keyboard]
  8. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน
  9. การเปลี่ยนภาษาขณะพิมพ์ หากต้องการเปลี่ยนภาษาขณะพิมพ์ แตะที่ รูปโลก ด้านล่างแป้นพิมพ์
  10. ภาษาแป้นพิมพ์ จะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆ ที่ตั้งไว้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก